top of page

PEA palmitoyletanolamid

for hvem

og hvorfor

Inflammasjon

Smerte

De beskyttende og anti-inflammatoriske effektene av PEA kan spores tilbake i litteraturen til 1939, og det er utført mange hundre undersøkelser omkring PEA i over 50 år.

Fra egg til piller - en kort historie om Palmitoyletanolamid (PEA)

I 1943 viste medisinske forsøk at eggeplommer reduserer inflammasjon.

I 1954 ble det funnet at det var lipider i eggeplommen som førte til at inflammasjon ble redusert.

I 1957 ble (PEA) for første gang isolert fra lipidene i soyabønner og eggeplommer.

Fra 1960 og utover kunne forskere vise at PEA hadde anti - inflammatorisk effekt.

I tidsrommet 1973 til 1978 ble det utført kliniske forsøk som viste at et PEA-basert medisinsk produkt var effektivt når det gjaldt å behandle influensasymptomer.

Fra 1993, har hovedfokuset for PEA-forskning vært på nevropatiske smertetilstander og mastcelle-relaterte forstyrrelser.

I dag finner et økende antall kliniske studier på pasienter med kroniske smerter at PEA blant annet har kraftige smertestillende effekter.

PEA tydelig spiller en grunnleggende rolle som en beskyttende og gjenopprettende modulerende lipid-forløper, blir den kliniske rollen for tiden evaluert ytterligere i en rekke lidelser som inflammatorisk tarmsykdom, sentral nevropatisk smerte ved ryggmargsforstyrrelser, forskjellige øyesykdommer som glaukom og degenerative øyesykdomer, MS, amy-otrophic lateral sclerosis og Alzheimers med flere.

Long Covid

Long COVID, eller lang COVID rammer mange som har vært smittet av COVID sykdom. Flere undersøkelser viser at Palmitoyletanolamid (PEA) har god effekt mot denne plagsomme følge fra COVID – 19.

I perioden 1969-1979 ble det publisert 5 dobbelt-blindet og placebo-kontrollerte studier av PEA i forhold til influensa.

Lekk tarm

Palmitoyletanolamid (PEA) og Oleoyletanolamid (OEA) er vist å kunne reparere lekk tarm

Smerter

Tallenes tale er klar. PEA er overlegent som middel ved smerte. I noen tilfeller mer enn dobbelt så effektivt som vanlig behandling.

En undersøkelse har funnet at PEA kan ha en gunstig effekt på artrose i kneet og støtte sunn aldring.

Alzheimer /Demens

Tilskudd av PEA ikke bare er en effektiv behandlings strategi ved demens, men bruk av PEA er helt også uten risiko

Autisme

Gode resultat fra bruk av PEA ved autisme (ASF)

Inflammasjon

PEA er brukt mot kronisk smerte og inflammasjon i titall av år, og har ingen bivirkninger.

Migrene

Palmitoyletanolamid (PEA) er brukt mot denne plagen i to kliniske undersøkelser, og resultatene er bare gode.

PEA kan være en ny behandling for å dempe smerter og redusere andre symptomer på artrose i kneet ved doser på både 300 og 600 mg daglig.

Allergi

PEA er et molekyl med gode effekt på kontroll av mastceller. 

Influensa

PEA har vært en medisin mot influensa. Både forebygggende og behandlende. Like god effekt som vaksine.

PEA er helt trygt å bruke for alle

1000 vis av pasienter -
100 vis av undersøkelser

Bruk som medisin, og kosttilskudd, i over 40 år viser at PEA er uten bivirkninger. 

Kan kombineres med all medisin

PEA kan brukes sammen med alle typer medisiner.

For all sykdom og alle pasienter

PEA kan brukes ved alle typer sykdom.

bottom of page